Kierowca rajdowy, a zawodowy - wymagania i różnice

Kierowca to osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia pojazdu, ale to również zawód, który wiąże się z przemieszczaniem i byciem w ciągłym ruchu. Zawód odpowiedzialny za ludzi w pojeździe, pieszych, pilotów oraz kibiców na oesach wyścigowych/rajdowych tras. Będąc kierowcą zawodowym lub rajdowym należy posiadać do tego predyspozycje.


Kierowca zawodowy

Musi posiadać prawo jazdy kategorii B a następnie zdobyć uprawnienia do kierowania różnymi kategoriami pojazdów w zależności od wykonywania swojej pracy (A, C, D, E). Musi mieć ukończone 18 lat a najlepiej 21, ponieważ przygotowanie do zawodu kierowcy będzie trwało w tym przypadku dłużej. Aby zostać kierowcą zawodowym potrzebna jest odpowiednia wiedza i predyspozycje. Kierowca zdobywa świadectwa kwalifikacji na przewóz rzeczy (materiałów niebezpiecznych) lub osób, przechodzi badania oraz psychotesty i co 5 lat powtarza je w ramach przedłużania kontynuacji zawodu. Kierowca zawodowy uczęszcza na kursy z zakresu czasu pracy kierowcy oraz z obsługi tachografu. Szkolenia uprawniające do tego zawodu należy odświeżać w ośrodkach szkolenia kierowców. Ustawy, które zostały wprowadzone mają na celu wprowadzenie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dzięki podniesieniu kwalifikacji kierujących pojazdami. Kursy i egzaminy na prawo jazdy są dopiero początkiem kariery w zawodzie kierowy zawodowego.

Kierowcą rajdowym

Zostaje się z pasji do szybkiej jazdy i z zamiłowania do samochodów. Karierę motoryzacyjną na torze można już rozpocząć w wieku 14 lat nie posiadając prawo jazdy. Zaczynamy od członkostwa w automobilklubu zrzeszonego w Polskim Związku Motorowym, w którym ubiega się o licencję kierowcy rajdowego (wyścigowego, pilota itd.). Pierwszym krokiem są starty w zawodach KJS-u (Konkursowej Jeździe Samochodem). Następnie po odbyciu szkolenia w Automobilklubie oraz zadaniu egzaminu przed komisją powołaną przez OKSS można ubiegać się o wydanie licencji kierowcy rajdowego „R2”. Po wyjeżdżeniu odpowiedniej ilości punktów nabytych podczas rajdów można ubiegać się o wydanie licencji rajdowej kierowcy stopnia „R1”. Która po odpowiednim wyjeżdżeniu liczby punktów uprawnia posiadacza o ubiegania się międzynarodowej licencji kierowcy rajdowego stopnia „R”. Licencjonowany kierowca przechodzi badania psychotechnicznych, które są powtarzane, co 5 lat. Przed każdymi zawodami sprawdzany jest stan techniczny pojazdu. Im wyżej dochodzi się w eliminacjach tym koszty wzrastają. W MP star bez sponsora strategicznego jest raczej nie możliwy ze względu na ogromne koszty.
Wspólną cechą tych zawodów jest po prostu pasja.